MUC là gì? Nghĩa của từ muc

MUC là gì?

MUC“Message Understanding Conference” trong tiếng Anh.

MUC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MUC“Message Understanding Conference”.

Message Understanding Conference: Hội nghị hiểu thông điệp.
Tên của một cuộc thi có chủ đề liên quan đến việc khai thác thông tin.

Một số kiểu MUC viết tắt khác:

Multi-user chat: Trò chuyện nhiều người dùng.

Meritorious Unit Commendation: Tuyên dương đơn vị xuất sắc.
Một giải thưởng của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của MUC

MUC có nghĩa “Message Understanding Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị hiểu thông điệp”.