MV là gì? Nghĩa của từ mv

MV là gì?

MV“Music Video” trong tiếng Anh.

MV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MV“Music Video”.

Music Video: Video âm nhạc.
Đề cập đến những sản phẩm video liên quan đến âm nhạc.

Một số kiểu MV viết tắt khác:

Maldives: Quần đảo Maldives.
Mã quốc gia FIPS 10-4, mã ISO 3166.

Megavolt.

Motor Vehicle: Xe cơ giới.

Motor Vessel: Tàu thuyền.

Millivolt.
mV.

Measles Virus: Vi rút sởi.

Giải thích ý nghĩa của MV

MV có nghĩa “Music Video”, dịch sang tiếng Việt là “Video âm nhạc”.