MVFC là gì? Nghĩa của từ mvfc

MVFC là gì?

MVFC“Missouri Valley Football Conference” trong tiếng Anh.

MVFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MVFC“Missouri Valley Football Conference”.

Missouri Valley Football Conference: Hội nghị bóng đá Thung lũng Missouri.

Giải thích ý nghĩa của MVFC

MVFC có nghĩa “Missouri Valley Football Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị bóng đá Thung lũng Missouri”.