MWC là gì? Nghĩa của từ mwc

MWC là gì?

MWC“Maritime Warfare Centre” trong tiếng Anh.

MWC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MWC“Maritime Warfare Centre”.

Maritime Warfare Centre: Trung tâm tác chiến hàng hải.
các quốc gia khác nhau.

Một số kiểu MWC viết tắt khác:

Mountain West Conference: Mountain West Conference.
vẫn được sử dụng không chính thức, mặc dù liên đoàn đã áp dụng "MW".

Giải thích ý nghĩa của MWC

MWC có nghĩa “Maritime Warfare Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm tác chiến hàng hải”.