MWK là gì? Nghĩa của từ mwk

MWK là gì?

MWK“Malawian kwacha” trong tiếng Anh.

MWK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MWK“Malawian kwacha”.

Malawian kwacha: Kwacha Malawian.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của MWK

MWK có nghĩa “Malawian kwacha”, dịch sang tiếng Việt là “Kwacha Malawian”.