MX là gì? Nghĩa của từ mx

MX là gì?

MX“Mail Exchange” trong tiếng Anh.

MX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MX“Mail Exchange”.

Mail Exchange: Trao đổi Thư tín.

Một số kiểu MX viết tắt khác:

Mexico: Mexico.
mã quốc gia FIPS 10-4, mã ISO 3166.

Missile eXperimental: Tên lửa eXperimental.

Giải thích ý nghĩa của MX

MX có nghĩa “Mail Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Trao đổi Thư tín”.