MZN là gì? Nghĩa của từ mzn

MZN là gì?

MZN“Mozambique metical” trong tiếng Anh.

MZN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MZN“Mozambique metical”.

Mozambique metical: Mô-na-nô metical.
mã đơn vị tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của MZN

MZN có nghĩa “Mozambique metical”, dịch sang tiếng Việt là “Mô-na-nô metical”.