NAAFI là gì? Nghĩa của từ naafi

NAAFI là gì?

NAAFI“Navy, Army and Air Force Institute” trong tiếng Anh.

NAAFI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAAFI“Navy, Army and Air Force Institute”.

Navy, Army and Air Force Institute: Viện Hải quân, Lục quân và Không quân.
Anh.

Một số kiểu NAAFI viết tắt khác:

No Ambition And Fuckall Interest: Không có tham vọng và sở thích quái đản.
tiếng lóng của quân đội RSA.

Giải thích ý nghĩa của NAAFI

NAAFI có nghĩa “Navy, Army and Air Force Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Hải quân, Lục quân và Không quân”.