NAAQS là gì? Nghĩa của từ naaqs

NAAQS là gì?

NAAQS“National Ambient Air Quality Standards” trong tiếng Anh.

NAAQS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAAQS“National Ambient Air Quality Standards”.

National Ambient Air Quality Standards: Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NAAQS

NAAQS có nghĩa “National Ambient Air Quality Standards”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh quốc gia”.