NACRA là gì? Nghĩa của từ nacra

NACRA là gì?

NACRA“North America Caribbean Rugby Association” trong tiếng Anh.

NACRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NACRA“North America Caribbean Rugby Association”.

North America Caribbean Rugby Association: Hiệp hội bóng bầu dục Bắc Mỹ Caribe.
cụ thể hơn là liên đoàn bóng bầu dục.

Giải thích ý nghĩa của NACRA

NACRA có nghĩa “North America Caribbean Rugby Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bóng bầu dục Bắc Mỹ Caribe”.