NAE là gì? Nghĩa của từ nae

NAE là gì?

NAE“Người anh em” trong tiếng Việt, “Net Acid Excretion” trong tiếng Anh.

NAE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAE“Người anh em”, “Net Acid Excretion”.

Người anh em.
Một người có thể anh hoặc em của người còn lại.

Net Acid Excretion: Bài tiết axit ròng.
Thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực sinh lý của thận.

Một số kiểu NAE viết tắt khác:

National Academy of Engineering: Học viện Kỹ thuật Quốc gia (Hoa Kỳ).

National Association of Evangelicals: Hiệp hội Truyền giáo Quốc gia.
Tên tổ chức tôn giáo tại Mỹ.

N-acylethanolamine.

Naval Aviation Enterprise: Xí nghiệp hàng không hải quân.

North American English: Tiếng Anh Bắc Mỹ.

National Archives of Estonia: Lưu trữ quốc gia Estonia.

New American Economy: Nền kinh tế mới của Mỹ.

NEDD8-Activating Enzyme: NEDD8-Kích hoạt Enzyme.

Giải thích ý nghĩa của NAE

VIỆT NGỮ.

NAE có nghĩa “Người anh em” trong tiếng Việt.

Nhiều bạn trẻ hay dùng cách viết này để trò chuyện với nhau trên mạng internet (facebook, messenger, tiktok...). Như vậy nae là một người có thể ở vai anh hoặc em, hay đơn thuần chỉ như người được coi thân thiết với người nói.

Đôi khi nó cũng được dùng cho người không quan trọng lứa tuổi lớn hơn hay nhỏ hơn, hoặc cũng không quá thân. Tùy vào những nghĩa của cuộc trò chuyện mà sẽ hiểu theo các cách khác nhau.

NGOẠI NGỮ.

NAE có nghĩa “Net Acid Excretion”, dịch sang tiếng Việt là “Bài tiết axit ròng”.

Nó được dùng để đề cập đến lượng axit trong quá trình bài tiết liên quan đến sinh lý thận. Cụ thể hơn thì NAE là lượng axit thực được bài tiết ra khỏi cơ thể qua nước tiểu trong một đơn vị thời gian.