NAEC là gì? Nghĩa của từ naec

NAEC là gì?

NAEC“U.S. Naval Air Engineering Center” trong tiếng Anh.

NAEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAEC“U.S. Naval Air Engineering Center”.

U.S. Naval Air Engineering Center: Trung tâm Kỹ thuật Hàng không Hải quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của NAEC

NAEC có nghĩa “U.S. Naval Air Engineering Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Kỹ thuật Hàng không Hải quân Hoa Kỳ”.