NAFERA là gì? Nghĩa của từ nafera

NAFERA là gì?

NAFERA“Native American Free Exercise of Religion Act” trong tiếng Anh.

NAFERA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAFERA“Native American Free Exercise of Religion Act”.

Native American Free Exercise of Religion Act: Đạo luật Tự do Thực hiện Tôn giáo của Người Mỹ bản địa.

Giải thích ý nghĩa của NAFERA

NAFERA có nghĩa “Native American Free Exercise of Religion Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật Tự do Thực hiện Tôn giáo của Người Mỹ bản địa”.