NAFLD là gì? Nghĩa của từ nafld

NAFLD là gì?

NAFLD“NonAlcoholic Fatty Liver Disease” trong tiếng Anh.

NAFLD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAFLD“NonAlcoholic Fatty Liver Disease”.

NonAlcoholic Fatty Liver Disease: Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Giải thích ý nghĩa của NAFLD

NAFLD có nghĩa “NonAlcoholic Fatty Liver Disease”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu”.