NAFO là gì? Nghĩa của từ nafo

NAFO là gì?

NAFO“Northwest Atlantic Fisheries Organization” trong tiếng Anh.

NAFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAFO“Northwest Atlantic Fisheries Organization”.

Northwest Atlantic Fisheries Organization: Tổ chức nghề cá Tây Bắc Đại Tây Dương.

Giải thích ý nghĩa của NAFO

NAFO có nghĩa “Northwest Atlantic Fisheries Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức nghề cá Tây Bắc Đại Tây Dương”.