NAG là gì? Nghĩa của từ nag

NAG là gì?

NAG“New-generation Automatic Gearbox” trong tiếng Anh.

NAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAG“New-generation Automatic Gearbox”.

New-generation Automatic Gearbox: Hộp số tự động thế hệ mới.

Một số kiểu NAG viết tắt khác:

Neue Automobil Gesellschaft.

National Assessment Group: Nhóm đánh giá quốc gia.

N-acetylglucosamine.

Nonviolent Action Group: Nhóm hành động bất bạo động.

Numerical Analysis Group: Nhóm phân tích số.

Negro Actors Guild: Hiệp hội diễn viên da đen.

National e-Governance Advisory Group: Nhóm tư vấn quản trị điện tử quốc gia.

North Action Group: Nhóm hành động phía Bắc.

Newlyn Art Gallery: Phòng trưng bày nghệ thuật Newlyn.

National Age Group: Nhóm tuổi quốc gia.

Network Administrator's Guide: Hướng dẫn của Quản trị viên Mạng.

Naval Air Group: Hải đoàn Không quân.

Numerical Algorithms Group: Nhóm thuật toán số.

Non-Associated Gas: Khí không liên kết.

Nordic Aviation Group: Tập đoàn hàng không Bắc Âu.

National Accountability Group: Nhóm trách nhiệm quốc gia.

Netherlands Aerospace Group: Tập đoàn hàng không vũ trụ Hà Lan.

National Air-Racing Group: Nhóm đua trên không quốc gia.

National Advisory Group: Nhóm cố vấn quốc gia.

National Age-Group: Nhóm tuổi quốc gia.

Naval Advisory Group: Nhóm cố vấn hải quân.

Northern Ag Network: Mạng lưới Ag phía Bắc.

Nomadic Action Group: Nhóm hành động du mục.

National Art Gallery: Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NAG

NAG có nghĩa “New-generation Automatic Gearbox”, dịch sang tiếng Việt là “Hộp số tự động thế hệ mới”.