NAMRL là gì? Nghĩa của từ namrl

NAMRL là gì?

NAMRL“Naval Aerospace Medical Research Laboratory” trong tiếng Anh.

NAMRL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAMRL“Naval Aerospace Medical Research Laboratory”.

Naval Aerospace Medical Research Laboratory: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Y tế Hàng không Vũ trụ Hải quân.

Giải thích ý nghĩa của NAMRL

NAMRL có nghĩa “Naval Aerospace Medical Research Laboratory”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Y tế Hàng không Vũ trụ Hải quân”.