NARDAC là gì? Nghĩa của từ nardac

NARDAC là gì?

NARDAC“Naval Regional Data Automation Center” trong tiếng Anh.

NARDAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NARDAC“Naval Regional Data Automation Center”.

Naval Regional Data Automation Center: Trung tâm tự động hóa dữ liệu khu vực hải quân.

Giải thích ý nghĩa của NARDAC

NARDAC có nghĩa “Naval Regional Data Automation Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm tự động hóa dữ liệu khu vực hải quân”.