NASDAQ là gì? Nghĩa của từ nasdaq

NASDAQ là gì?

NASDAQ“National Association of Securities Dealers Automated Quotations” trong tiếng Anh.

NASDAQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NASDAQ“National Association of Securities Dealers Automated Quotations”.

National Association of Securities Dealers Automated Quotations: Báo giá tự động của Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NASDAQ

NASDAQ có nghĩa “National Association of Securities Dealers Automated Quotations”, dịch sang tiếng Việt là “Báo giá tự động của Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia”.