NASH là gì? Nghĩa của từ nash

NASH là gì?

NASH“Non-Alcoholic Steatohepatitis” trong tiếng Anh.

NASH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NASH“Non-Alcoholic Steatohepatitis”.

Non-Alcoholic Steatohepatitis: Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu.

Giải thích ý nghĩa của NASH

NASH có nghĩa “Non-Alcoholic Steatohepatitis”, dịch sang tiếng Việt là “Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu”.