NAVCAMS là gì? Nghĩa của từ navcams

NAVCAMS là gì?

NAVCAMS“Naval Communications Area Master Station” trong tiếng Anh.

NAVCAMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAVCAMS“Naval Communications Area Master Station”.

Naval Communications Area Master Station: Trạm tổng thể khu vực liên lạc hải quân.

Giải thích ý nghĩa của NAVCAMS

NAVCAMS có nghĩa “Naval Communications Area Master Station”, dịch sang tiếng Việt là “Trạm tổng thể khu vực liên lạc hải quân”.