NAVCC là gì? Nghĩa của từ navcc

NAVCC là gì?

NAVCC“National Audio-Visual Conservation Center” trong tiếng Anh.

NAVCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAVCC“National Audio-Visual Conservation Center”.

National Audio-Visual Conservation Center: Trung tâm Bảo tồn Nghe nhìn Quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NAVCC

NAVCC có nghĩa “National Audio-Visual Conservation Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Bảo tồn Nghe nhìn Quốc gia”.