NBV là gì? Nghĩa của từ nbv

NBV là gì?

NBV“Net Book Value” trong tiếng Anh.

NBV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NBV“Net Book Value”.

Net Book Value: Giá trị sổ sách ròng.
Thuật ngữ này được sử dụng trong lĩnh vực tài chính, kế toán và nó đề cập đến giá trị của sản phẩm đã trừ đi các khấu hao (suy giảm).

Một số kiểu NBV viết tắt khác:

Nelson Bay Virus: Vi rút Nelson Bay.

Non-Breeding Visitor: Du khách không sinh sản.

Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel: Hiệp hội Nhân sự Vận tải Hà Lan.

National Bank of Vanuatu: Ngân hàng quốc gia Vanuatu.

Nieuwe Bijbelvertaling: Bản dịch Kinh thánh mới.

Nurses Board of Victoria: Hội đồng y tá của Victoria.

Giải thích ý nghĩa của NBV

NBV có nghĩa “Net Book Value”, dịch sang tiếng Việt là “Giá trị sổ sách ròng”.