NCPO là gì? Nghĩa của từ ncpo

NCPO là gì?

NCPO“National Council for Peace and Order” trong tiếng Anh.

NCPO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NCPO“National Council for Peace and Order”.

National Council for Peace and Order: Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự.

Một số kiểu NCPO viết tắt khác:

Network of Christian Peace Organisations: Mạng lưới các tổ chức hòa bình Cơ đốc giáo.

Giải thích ý nghĩa của NCPO

NCPO có nghĩa “National Council for Peace and Order”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự”.