NFO là gì? Nghĩa của từ nfo

NFO là gì?

NFO“Naval Flight Officer” trong tiếng Anh.

NFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NFO“Naval Flight Officer”.

Naval Flight Officer: Sĩ quan bay hải quân.

Một số kiểu NFO viết tắt khác:

National Farmers Organization: Tổ chức Nông dân Quốc gia.

National Folk Organization: Tổ chức dân gian quốc gia.

New Fund Offering: Cung cấp quỹ mới.

Near Field Optics: Quang học trường gần.

Near-Field Optical: Quang học trường gần.

National Family Opinion: Ý kiến ​​gia đình quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NFO

NFO có nghĩa “Naval Flight Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Sĩ quan bay hải quân”.