NISA là gì? Nghĩa của từ nisa

NISA là gì?

NISA“Nippon Individual Savings Account” trong tiếng Anh.

NISA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NISA“Nippon Individual Savings Account”.

Nippon Individual Savings Account: Tài khoản tiết kiệm cá nhân Nippon.
Dạng tài khoản với các ưu đãi và lợi ích miễn thuế tại Nhật Bản.

Một số kiểu NISA viết tắt khác:

National Independent Soccer Association: Hiệp hội bóng đá độc lập quốc gia.

Nuclear and Industrial Safety Agency: Cơ quan an toàn hạt nhân và công nghiệp.

National Intelligence and Security Agency: Cơ quan an ninh và tình báo quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NISA

NISA có nghĩa “Nippon Individual Savings Account”, dịch sang tiếng Việt là “Tài khoản tiết kiệm cá nhân Nippon”.