NMCI là gì? Nghĩa của từ nmci

NMCI là gì?

NMCI“Navy Marine Corps Intranet” trong tiếng Anh.

NMCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NMCI“Navy Marine Corps Intranet”.

Navy Marine Corps Intranet: Mạng nội bộ của Thủy quân lục chiến.

Giải thích ý nghĩa của NMCI

NMCI có nghĩa “Navy Marine Corps Intranet”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng nội bộ của Thủy quân lục chiến”.