NO1 là gì? Nghĩa của từ no1

NO1 là gì?

NO1“Number One” trong tiếng Anh.

NO1 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NO1“Number One”.

Number One: Số Một.
Thường dùng khi đề cập đến số thứ tự, với 1 được xem như số đứng đầu.

Một số kiểu NO1 viết tắt khác:

No One: Không ai cả.

Giải thích ý nghĩa của NO1

NO1 có nghĩa “Number One”, dịch sang tiếng Việt là “Số Một”.

Sử dụng nhiều trong việc đếm số thứ tự, vị trí hoặc xếp hạng. No1 là những gì đứng đầu tiên, trước tiên nhằm nói đến số Một (số 1).

Ta có thể thấy từ này ở bất cứ đâu và trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như là trong các bảng xếp hạng, trong các quảng cáo, trong thống kê sản phẩm, album...