NOAA là gì? Nghĩa của từ noaa

NOAA là gì?

NOAA“U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration” trong tiếng Anh.

NOAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NOAA“U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration”.

U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của NOAA

NOAA có nghĩa “U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ”.