NOMBO là gì? Nghĩa của từ nombo

NOMBO là gì?

NOMBO“Non-mine, Mine-like Bottom Object” trong tiếng Anh.

NOMBO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NOMBO“Non-mine, Mine-like Bottom Object”.

Non-mine, Mine-like Bottom Object: Vật thể dưới đáy không phải của tôi, giống như của tôi.
NoMBO.

Giải thích ý nghĩa của NOMBO

NOMBO có nghĩa “Non-mine, Mine-like Bottom Object”, dịch sang tiếng Việt là “Vật thể dưới đáy không phải của tôi, giống như của tôi”.