NOP là gì? Nghĩa của từ nop

NOP là gì?

NOP“National Organic Program” trong tiếng Anh.

NOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NOP“National Organic Program”.

National Organic Program: Chương trình hữu cơ quốc gia.

Một số kiểu NOP viết tắt khác:

Nociceptin Opioid Peptide.

New Orleans Protocol: Giao thức New Orleans.

No-Operation: Không hoạt động.

National Opinion Polls: Cuộc thăm dò ý kiến ​​quốc gia.

National Outreach Programme: Chương trình Tiếp cận Quốc gia.

NO Patras: KHÔNG Patras.

Novel Peroxidase: Peroxidase tiểu thuyết.
NoP.

Nike Oregon Project: Dự án Nike Oregon.

Notice Of Preparation: Thông báo về sự chuẩn bị.

Neighborhood-Oriented Policing: Chính sách hướng tới vùng lân cận.

National Oil Policy: Chính sách dầu mỏ quốc gia.

Nightly Observing Program: Chương trình quan sát hàng đêm.

National Officiating Program: Chương trình hiệu quả quốc gia.

Nippon Oil Pump: Bơm dầu Nippon.

Northern Ontario Party: Đảng phía Bắc Ontario.

National Office Partners: Đối tác Văn phòng Quốc gia.

Noordoostpolder.

National Operational Program: Chương trình hoạt động quốc gia.

Naval Ordnance Plant: Nhà máy vũ khí hải quân.

Giải thích ý nghĩa của NOP

NOP có nghĩa “National Organic Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình hữu cơ quốc gia”.