NP là gì? Nghĩa của từ np

NP là gì?

NP“National Permit” trong tiếng Anh.

NP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NP“National Permit”.

National Permit: Giấy phép Quốc gia.
giấy phép được sử dụng ở Ấn Độ để cho phép xe tải đi bất cứ nơi nào trên đất nước.

Một số kiểu NP viết tắt khác:

Nepal: Nepal.
ISO 3166 và mã quốc gia FIPS 10-4.

Neap tide: Thủy triều Neap.
Np - hải đồ.

Neptunium: Neptunium.
Np.

Giải thích ý nghĩa của NP

NP có nghĩa “National Permit”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy phép Quốc gia”.