NPB là gì? Nghĩa của từ npb

NPB là gì?

NPB“Nippon Professional Baseball” trong tiếng Anh.

NPB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPB“Nippon Professional Baseball”.

Nippon Professional Baseball: Bóng chày chuyên nghiệp Nippon.

Giải thích ý nghĩa của NPB

NPB có nghĩa “Nippon Professional Baseball”, dịch sang tiếng Việt là “Bóng chày chuyên nghiệp Nippon”.