NPCS là gì? Nghĩa của từ npcs

NPCS là gì?

NPCS“Non-Passenger Coaching stock” trong tiếng Anh.

NPCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPCS“Non-Passenger Coaching stock”.

Non-Passenger Coaching stock: Cổ phần Huấn luyện Không dành cho Hành khách.
trong Đường sắt.

Giải thích ý nghĩa của NPCS

NPCS có nghĩa “Non-Passenger Coaching stock”, dịch sang tiếng Việt là “Cổ phần Huấn luyện Không dành cho Hành khách”.