NPD là gì? Nghĩa của từ npd

NPD là gì?

NPD“Nationaldemokratische Partei Deutschlands” trong tiếng Anh.

NPD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPD“Nationaldemokratische Partei Deutschlands”.

Nationaldemokratische Partei Deutschlands: Nationaldemokratische Partei Deutschlands.
tiếng Đức.

Giải thích ý nghĩa của NPD

NPD có nghĩa “Nationaldemokratische Partei Deutschlands”, dịch sang tiếng Việt là “Nationaldemokratische Partei Deutschlands”.