NPH là gì? Nghĩa của từ nph

NPH là gì?

NPH“Normal Pressure Hydrocephalus” trong tiếng Anh.

NPH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPH“Normal Pressure Hydrocephalus”.

Normal Pressure Hydrocephalus: Não úng thủy áp suất bình thường.

Giải thích ý nghĩa của NPH

NPH có nghĩa “Normal Pressure Hydrocephalus”, dịch sang tiếng Việt là “Não úng thủy áp suất bình thường”.