NQN là gì? Nghĩa của từ nqn

NQN là gì?

NQN“Newly Qualified Nanny” trong tiếng Anh.

NQN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NQN“Newly Qualified Nanny”.

Newly Qualified Nanny: Bảo mẫu mới đủ điều kiện.

Một số kiểu NQN viết tắt khác:

Nikkei Quick New: Nikkei nhanh mới.

Giải thích ý nghĩa của NQN

NQN có nghĩa “Newly Qualified Nanny”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo mẫu mới đủ điều kiện”.