NRK là gì? Nghĩa của từ nrk

NRK là gì?

NRK“Norsk Rikskringkasting” trong tiếng Anh.

NRK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NRK“Norsk Rikskringkasting”.

Norsk Rikskringkasting: Norsk Rikskringkasting.
Tổng công ty phát thanh truyền hình Na Uy.

Giải thích ý nghĩa của NRK

NRK có nghĩa “Norsk Rikskringkasting”, dịch sang tiếng Việt là “Norsk Rikskringkasting”.