NSB là gì? Nghĩa của từ nsb

NSB là gì?

NSB“Norges Statsbaner” trong tiếng Anh.

NSB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NSB“Norges Statsbaner”.

Norges Statsbaner: Norges Statsbaner.
Đường sắt Nhà nước Na Uy.

Giải thích ý nghĩa của NSB

NSB có nghĩa “Norges Statsbaner”, dịch sang tiếng Việt là “Norges Statsbaner”.