NSI là gì? Nghĩa của từ nsi

NSI là gì?

NSI“Nitrogen Solubility Index” trong tiếng Anh.

NSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NSI“Nitrogen Solubility Index”.

Nitrogen Solubility Index: Chỉ số hòa tan nitơ.

Một số kiểu NSI viết tắt khác:

NASA Standard Initiator: Bộ khởi tạo tiêu chuẩn của NASA.

National Science Institute: Viện khoa học quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NSI

NSI có nghĩa “Nitrogen Solubility Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số hòa tan nitơ”.