NSƯT là gì? Nghĩa của từ nsưt

NSƯT là gì?

NSƯT“Nghệ sỹ ưu tú” trong tiếng Việt.

NSƯT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NSƯT“Nghệ sỹ ưu tú”.

Nghệ sỹ ưu tú.

Giải thích ý nghĩa của NSƯT

NSƯT có nghĩa “Nghệ sỹ ưu tú” trong tiếng Việt.