NTC là gì? Nghĩa của từ ntc

NTC là gì?

NTC“National Training Center” trong tiếng Anh.

NTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NTC“National Training Center”.

National Training Center: Trung tâm Đào tạo Quốc gia.

Một số kiểu NTC viết tắt khác:

Negative Temperature Coefficient: Hệ số nhiệt độ âm.
nhiệt điện trở.

Giải thích ý nghĩa của NTC

NTC có nghĩa “National Training Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Đào tạo Quốc gia”.