NYM là gì? Nghĩa của từ nym

NYM là gì?

NYM“Người yêu mới” trong tiếng Việt, “Nigerian Youth Movement” trong tiếng Anh.

NYM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NYM“Người yêu mới”, “Nigerian Youth Movement”.

Người yêu mới.
Người yêu vừa mới quen gần đây, trước đó đã có người yêu cũ rồi.

Nigerian Youth Movement: Phong trào thanh niên Nigeria.

Một số kiểu NYM viết tắt khác:

New York Mets.
Tên một đội bóng chày của Mỹ.

Northern Yearly Meeting: Họp mặt hàng năm phía Bắc.

Giải thích ý nghĩa của NYM

VIỆT NGỮ.

NYM có nghĩa “Người yêu mới” trong tiếng Việt.

Kiểu viết này được sử dụng khá nhiều bởi giới trẻ ngày nay. Thay vì viết đầy đủ thì chỉ cần viết nym thì người khác sẽ hiểu ngay nghĩa đó là nói đến người yêu mới.

Tóm lại nym là người yêu mà mới quen được một thời gian, sau khi đã chia tay với người yêu cũ.

NGOẠI NGỮ.

NYM có nghĩa “Nigerian Youth Movement”, dịch sang tiếng Việt là “Phong trào thanh niên Nigeria”.