NYSE là gì? Nghĩa của từ nyse

NYSE là gì?

NYSE“New York Stock Exchange” trong tiếng Anh.

NYSE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NYSE“New York Stock Exchange”.

New York Stock Exchange: Sở giao dịch chứng khoán New York.

Giải thích ý nghĩa của NYSE

NYSE có nghĩa “New York Stock Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Sở giao dịch chứng khoán New York”.