NZ là gì? Nghĩa của từ nz

NZ là gì?

NZ“New Zealand” trong tiếng Anh.

NZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NZ“New Zealand”.

New Zealand: New Zealand.
ISO 3166 và mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của NZ

NZ có nghĩa “New Zealand”, dịch sang tiếng Việt là “New Zealand”.