NZD là gì? Nghĩa của từ nzd

NZD là gì?

NZD“New Zealand dollar” trong tiếng Anh.

NZD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NZD“New Zealand dollar”.

New Zealand dollar: Đô la New Zealand.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của NZD

NZD có nghĩa “New Zealand dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la New Zealand”.