OA là gì? Nghĩa của từ oa

OA là gì?

OA“Operational Analysis” trong tiếng Anh.

OA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OA“Operational Analysis”.

Operational Analysis: Phân tích hoạt động.

Một số kiểu OA viết tắt khác:

Overeaters Anonymous: Người ăn quá nhiều Ẩn danh.

Giải thích ý nghĩa của OA

OA có nghĩa “Operational Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích hoạt động”.