OAC là gì? Nghĩa của từ oac

OAC là gì?

OAC“On Approved Credit” trong tiếng Anh.

OAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OAC“On Approved Credit”.

On Approved Credit: Trên tín dụng được chấp thuận.

Giải thích ý nghĩa của OAC

OAC có nghĩa “On Approved Credit”, dịch sang tiếng Việt là “Trên tín dụng được chấp thuận”.