OARSI là gì? Nghĩa của từ oarsi

OARSI là gì?

OARSI“Osteoarthritis Research Society International” trong tiếng Anh.

OARSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OARSI“Osteoarthritis Research Society International”.

Osteoarthritis Research Society International: Hiệp hội nghiên cứu xương khớp quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của OARSI

OARSI có nghĩa “Osteoarthritis Research Society International”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội nghiên cứu xương khớp quốc tế”.