OBB là gì? Nghĩa của từ obb

OBB là gì?

OBB“Oriented Bounding Box” trong tiếng Anh.

OBB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OBB“Oriented Bounding Box”.

Oriented Bounding Box: Hộp giới hạn định hướng.
Thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực đồ họa, hình học máy tính.

Một số kiểu OBB viết tắt khác:

Open Buy Back: Mở mua lại.

Opaque Binary Blob: Blob nhị phân đục.

Opening Billboard: Mở bảng quảng cáo.

Austrian Federal Railways (Österreichische Bundesbahnen): Đường sắt Liên bang Áo.

Giải thích ý nghĩa của OBB

OBB có nghĩa “Oriented Bounding Box”, dịch sang tiếng Việt là “Hộp giới hạn định hướng”.